Welkom bij St. Zorgboerderij BENJAMIN

Laatst bijgewerkt 03-06-2019

img-7517-1--87.jpg

Ons adres is:

Duivendansweg 18c
8091 PC Wezep 
038-3769759 (/06-30511216)
Info@benjaminzorg.nl

Initiatiefnemers van St. Zorgboerderij BENJAMIN zijn Janet Fijn-van Oene en Johannette van Oene-Kragt. Het idee is ontstaan uit de combinatie van liefde voor omgang met verstandelijk gehandicapten, dieren en het werken in de tuin.
De stichting heeft een Raad van Toezicht.

Missie:

De doelstelling van zorgboerderij Benjamin is het bieden van een aangename dagbesteding aan mensen met een zorgvraag, waarbij de werkzaamheden op/om de boerderij centraal staan.

Visie:

Door de cliënt passende verantwoordelijkheden te geven in de zorg voor dieren, planten en elkaar zal gestreefd worden om aan deze dagbesteding meerwaarde te geven. Vanuit vertrouwen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de zelfstandigheid. De zorgboerderij wordt gedreven vanuit christelijke normen en waarden en is een ideële instelling. Het streven is om de zorgboerderij kleinschalig te laten, waardoor er meer tijd en aandacht is voor de cliënten.

Plaatsing is niet afhankelijk van geloofsovertuiging, maar respect voor christelijke instelling is een voorwaarde. Cliënten hoeven geen specifieke kenmerken te hebben om in aanmerking te komen voor een plaats op de zorgboerderij. Het belangrijkste criterium is dat cliënten affiniteit hebben met de werkzaamheden en passen binnen de groep

Niet de beperkingen van de cliënt maar de mogelijkheden worden als uitgangspunt genomen. Voor iedere cliënt wordt er naar gestreefd om aan alle werkzaamheden mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat de cliënt plezier heeft in het werk. Het kan echter voorkomen dat een cliënt bepaalde werkzaamheden minder leuk vindt. De cliënt dient dit werk toch uit te voeren en wordt hierbij eventueel extra begeleid. Hierbij wordt gewerkt aan verantwoordelijkheidsbesef, discipline en doorzettingsvermogen waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid wordt gestimuleerd.

 

 

20131021tessa-met-kruiwagen-1--88.jpg

WERKZAAMHEDEN

 

De werkzaamheden op de zorgboerderij bestaan o.a. uit :

  • verzorgen dieren
  • onderhoud tuin
  • schilderen van materiaal
  • huishoudelijke werkzaamheden

Hiervoor hebben wij beschikking over een deel van een schuur waarin een kantine, kantoor, sanitair, werkplaats en dierenverblijf is aangebracht. Tevens is er een moestuin en dierenweide aanwezig.


ANBI
Zorgboerderij BENJAMIN staat geregistreerd als ANBI. Gewone of periodieke giften aan een instelling die is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aftrekbaar bij de belasting. Klik hier voor meer informatie. Voor meer info tbv ANBI, kijk op pagina aktueel.