KWALITEIT
Zorgboerderij Benjamin is in het bezit van het certificaat HKZ kleine organisaties.

Binnen de zorgboerderij is een privacyreglement opgesteld waarin aangegeven wordt hoe met de informatie van de cliënt omgegaan wordt. Ook is er een klachtenregeling opgesteld. Deze kunnen worden opgevraagd.

 

ANBI
Zorgboerderij BENJAMIN staat geregistreerd als ANBI. Gewone of periodieke giften aan een instelling die is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aftrekbaar bij de belasting. Klik 
hier voor meer informatie. 

 

OPEN DAG

 

Op zaterdag16 Maart 2019 van 9.30 tot 15.00 uur was de opendag van Zorgboerderij Benjamin vanwege het 15 jarig bestaan. Hieronder de foto s ervan.