schoonmaken

Behalve de dierenhokken, moet natuurlijk de kantine, toilet etc. ook worden schoongemaakt. Ook dat doen we samen. Na het eten worden de corveetaken verdeeld door middel van een dobbelsteen.
Voor de overige schoonmaaktaken werken we volgens de methode "Hygiënisch wonen voor mensen met een verstandelijke beperking".

nlga6641-766.jpg